Kontakt

Kontaktuppgifter

Huvudkontoret: Karlsrovägen 2A
Post: Box 732, 182 17 Danderyd

Tel: 08-714 35 00
Org nr: 556467-7119

Välj kontor

Arbetsmiljö

Omsorg om våra medarbetare
är viktigt för oss

 

Att våra medarbetare känner sig trygga på jobbet är grundläggande för att vi ska kunna garantera ett hantverk av jämn och hög kvalitet. Många arbetsmoment i en hantverkares vardag kan innebära en viss skaderisk. Därför har vi föreskrifter som varje hantverkare bär med sig i det dagliga arbetet. De beskriver de åtgärder och regler som våra medarbetare ska ta hänsyn till vid olika arbetsmoment. Arbetsmiljöarbetet följer kraven i OHSAS 18001 och granskas kontinuerlig genom externa revisioner.

 

Korrekt användande av skyddsutrustning vid behov är en viktig del av vårt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöcertifikat OHSAS 18001