Kontakt

Kontaktuppgifter

Huvudkontoret: Berga Backe 2 Post: Box 732, 182 17 Danderyd
Tel: 08-714 35 00 Org nr: 556467-7119
  • Om du vill komma i kontakt med oss så fyll i formuläret nedan. Om du däremot vill skicka in en jobbansökan så klicka på följande länk, Spontanansökan.

Välj kontor

Affärsetik

Vi värnar om god affärsetik

Sandå lägger stor vikt vid att vara en pålitlig aktör som agerar med hög etisk standard och god affärssed. Vi ska alltid följa våra interna policys och rutiner samt gällande lagar, andra rättsliga bestämmelser och avtal i de samhällen vi bedriver verksamhet.

Vid misstankar om att någon inom Sandå agerar oetiskt eller olagligt uppmanar vi både medarbetare och externa intressenter att informera oss om detta då det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men all information ska lämnas i god tro.

Vår visselblåsartjänst möjliggör en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.
Rapporteringskanal för rapportering och fortsatt dialog: https://report.whistleb.com/sanda.